Stichting Eddie

Elk kind wil plezier maken

Ondernemingsvereniging Oirschot heeft besloten te stoppen. In hun afsluitende vergadering is besloten om het batig saldo te verdelen onder 3 goede doelen, namelijk: Bijna Thuis Huis Oirschot, Running Team Oirschot en Stichting Eddie.

Op 28 september werd een cheque van maar liefst € 7.500 overhandig aan ons.

We willen Ondernemingsvereniging Oirschot en al hun leden heel hartelijk danken voor deze donatie!